Økologisk jordbruk i Norge går tilbake

Skrevet av Edona Arnesen, produsent- og råvareansvarlig i Dagens

Statistisk Sentralbyrå har gjort en grundig gjennomgang av tallene knyttet til økologisk jordbruk i Norge, sammenlignet med totale tall for jordbruket her til lands. Tall i seg selv sier ikke noe videre nevneverdig, og derfor er SSB opptatte av å sette dem i sammenheng med hverandre og andre tall for å vise tydeligere hva de betyr.

SSB innleder artikkelen med å forklare hva økologisk jordbruk handler om: