Dagens

Dagens støtter bøndene i årets jordbruksoppgjør

Vi håper du har fått med deg opprøret som pågår. Kampen som utøves for å sikre at vi har levedyktig matproduksjon i Norge fremover, før det er for sent å snu og være etterpåkloke av skade. Norske bønder er i furore og har fått nok etter årevis med inntekt som ikke på langt nær følger resten av landets økonomiske utvikling. Samtidig sørger de for et av de mest grunnleggende av våre behov: maten vi spiser hver dag. Det er mange ting vi kan diskutere nødvendigheten og viktigheten av, men uten mat kommer vi ikke langt.
I Norge legges det i dag ned i overkant av to gårdsbruk…