Dagens støtter bøndene i årets jordbruksoppgjør

Dagens
4 min readMay 7, 2021

Vi håper du har fått med deg opprøret som pågår. Kampen som utøves for å sikre at vi har levedyktig matproduksjon i Norge fremover, før det er for sent å snu og være etterpåkloke av skade. Norske bønder er i furore og har fått nok etter årevis med inntekt som ikke på langt nær følger resten av landets økonomiske utvikling. Samtidig sørger de for et av de mest grunnleggende av våre behov: maten vi spiser hver dag. Det er mange ting vi kan diskutere nødvendigheten og viktigheten av, men uten mat kommer vi ikke langt.
I Norge legges det i dag ned i overkant av to gårdsbruk hver eneste dag. Hver eneste dag, tenk på det. Det er over 730 gårdsbruk i året. I 2018 var antallet norske gårdsbruk for første gang under 40.000, og med denne trenden har vi veldig snart ingen igjen. Det er ekstremt viktig å sikre økonomisk levedyktighet i Norges småskala matproduksjon, for å motvirke dette.

Vi i Dagens gir vår fulle støtte til bøndene i årets oppgjør, og håper at politikerne tar seg tiden til å høre deres historier og tydelige krav til endring.

Dagens jobber for å sikre at norske matprodusenter har tilgang til markedet med helt andre premisser enn gjennom de etablerte markedskanalene og lange verdikjedene. Vi bygger et nytt og gjennomsiktig matsystem basert på direktehandel mellom produsenter og kunder. På denne måten sikres det makt til de som legger inn arbeidet i åkeren, alltid er tilstede for dyra sine, og sitter timesvis på traktoren for å sikre nok en sesong. Gjennom direktehandel er det produsentene selv som sitter igjen med fortjenesten og sikres rettferdig og ærlig inntekt for arbeidet sitt. Kundene på sin side får tilgang til langt flere råvarer og en bredde innenfor det som tilbys, ikke kun det matverdikjedens makthavere har satt som standarder. Dagens søker å skape et motstandsdyktig matsystem som er rettferdig, gjennomsiktig og desentralisert, og som gjør det mulig å være matprodusent selv uten stordriftsfordeler.

Ved å handle fra lokale matprodusenter der vi bor, sørger vi for levende samfunn over hele landet. Dette gir også grobunn for nyetablering av gårdsbruk og produksjoner. Dette er helt essensielt nå som norsk jordbruk står på randen av et vendepunkt, ettersom den største andelen av bøndene våre nærmer seg pensjon. Slik systemet og inntektsutviklingen ser ut i dag er det ikke mange som er villige til å tre inn i rekkene og overta næringene som har blitt bygd opp over tiår med hardt arbeid. Hvis ikke bondeorganisasjonene får gehør i årets jordbruksoppgjør er det kroken på døra for fantastiske ressurser med lang historie. Over hele Norge står forlatte gårder og forfaller. Hvorfor skal unge mennesker gå inn i næringa med viten og vilje når arbeidet er så hardt som det er, og samtidig ikke settes pris på?

“Bondeopprørere, Bondelaget og Småbrukarlaget må nå brette opp ermene for enda bedre å få fram de utfordringene jordbruket sliter med, som store kostnadsøkninger, store investeringer og lav inntjening, dagligvaregigantenes markedsmakt og svekket tollvern. Den første oppgaven for bøndene blir å øke forståelsen for sammenhengene i norsk jordbruk i Stortinget før oppgjøret kommer til behandling der. Deretter må utviklinga i norsk jordbruk gjøres til tema i valgkampen. Alle som vil ha sunn og kortreist mat produsert på egne ressurser og bosetting i hele landet, bør ønske bøndene lykke til.”
- Eva Nordlund, Nationen 6.mai 2021

Vi fortsetter å støtte bøndenes sak, og håper at alle har fått en bedre forståelse for viktigheten av norsk matproduksjon gjennom det svært spesielle året vi har lagt bak oss. Matproduksjon basert på egne ressurser, egen matjord og egen arbeidskraft er viktig i så mange forstander. Det handler om levende samfunn, både i bygder og byer, lykkelige og sunne mennesker som er gode ressurser for dem rundt seg, bra og trygg mat til befolkningen og en positiv velferdsspiral som fôres av lokale økonomier. Vi kan ikke la være å ta menneskene i jordbruket på alvor. Vi har ikke råd til å la være.

Takk til alle dere bønder som hver dag sørger for at vi har trygg, sunn og fantastisk god mat rundt i hele Norges land. Takk til dere som tør å velge annerledes, og som tar et aktivt standpunkt ved å handle direkte fra dyktige produsenter der dere er.

Vi er klare for å ta stafettpinnen videre og sørge for at det spises mer norskprodusert mat basert på norske ressurser, og for at bøndene sitter igjen med rettferdig betaling for deres verdifulle arbeid.

Stor hilsen fra Dagens

Foto: Svein Kjøde

--

--

Dagens

Direct trade from farm to kitchen. Co-creating a transparent and resilient food system. Live in Denmark and Norway.